Sommartävling 2014

Plasering i Sommartävlingen 2014

1.  Stig Eliasson                 169   Poäng

2.  Thore Agmarken           162      "

3.  Birgit Eliasson                148     "

4.  Gunnar Engdahl             145     "

5.  Gulli Larsson                   144     "

6.  Greta Eriksson                140     "

7.  Ronald Appelqvist           138     "

8.  Evy Andersson                 137     "

9.  Börje Eriksson                  133     "

10.  Arne Olsson                    132     "

11.  Maj-Lis Österlund           132     "

12.  Gunnel Olsson                 131     "

13.  Jack Nilsson                    131     "

14.  Britt Carlsson                   125     "

15.  Rolf Helgesson                105     "

16.  Inga-Lill Olsson                 92      "

17.  Rose Hansson                   60     "

18.  Alf Jonasson                     50      "

19.  Stig-Arne Eriksson            48     "

20.  Berit Falk                             44     "

21.  Knut Andersson                 34     " 

22.  Jörgen Engvall                    33     "

23.  Jan-Erik Andersson            28     "

24.  Knut Persson                        25     "

25.  Bengt Krisiansson               12     "

26.  Sonja Olsson                        11     "

27.  Eva Andersson                     10     "


Sommarprogram 2014 BK Klotet

Vi börjar  kl. 13,00

OBS. Alla sommartävlingar börjar på  2 - 2

  7maj                              Ståhlhallen              Sommartävling

 14 maj                             Ståhlhallen             Träning  

 21 maj                             Ståhlhallen              Träning          ( GP tävling  Vallås )

 28 maj                             Ståhlhallen              Utflykt                   

 4juni                              Ståhlhallen              Träning

 11juni                            Gullbranna             Klubbmästerskap Singel

 Vi börjar Kl. 9,00 med gruppspel eller monrad beroende på deltagare. Vid 12,30 äter vi lunch på Gullbrannagården. Kl. 13,30 fortsätter vi med slutspelet.Klubben bjuder på lunch och kaffe.

  18 juni                           Ståhlhallen             Sommartävling

 25 juni                            Ståhlhallen              Klotträffen       GP                               

  2 juli                              Gullbranna              Sommartävling

  9 juli                              Ståhlhallen              Sommartävling

 16 juli                             Gullbranna              Sommartävling

 23 juli                             Ståhlhallen             Träning

 30Juli                             Gullbranna              Sommartävling

 6 aug.                           Ståhlhallen              Träning                    Dam kortleken Vallås

 13 aug.                          Byaträffens Bouleklubb BK Klotet Annelöv

 20aug.                           Ståhlhallen                Sommartävling

 Vi börjar med medlemsmöte kl. 11,00 klubben bjuder på eftermiddagskaffe.

 27 aug.                           Stålhallen                Klubbmästerskap dubbel

Vi börjar kl. 10,00 gruppspel eller monrad beroende på deltagare därefter äter vi medhavd lunch. Klubbmästerskapet fortsätter med slutspel, därefter prisutdelning och klubben bjuder på kaffe.

  3 sept. .                         Ståhlhallen                Sommartävling

10 sep                              Gullbranna               Sommartävling

17 sept.                           Ståhlhallen                Träning

 24 sept.                          Ståhlhallen               Sommartävling

Vi börjar kl. 9,00 fem omg. ska spelas, varav de tre första räknas in i sommartävlingen. Vid 12 tiden äter vi lunch, sedan spelar vi färdigt och vslutar med kaffe och prisutdelning. Klubben bjuder på lunch och kaffe

Sommartävling 2014 Resultat

Namn      07-Maj 18-Jun 02-Jul 09-Jul 16-Jul 30-Jul 20-Aug 03-Sep 10-Sep 24-Sep 

Alf              0           36          0          33         0        0         0           23          0         0         

Arne          29          39          0          30        29      31       39         28         29         31       

Berit           0           33          0           0          0       32        0          25         0           0          

Bengt          0           0           0            0        12        0         0           0          0           0                 

Birgit         35         39         27         31       39        28        27        39         32         25       

Britt            0          36         34         21       25        34        0          29        32          31       

Börje         33          29         28         39        0         0        26         27        33          39       

Embritt      0           0            0            0         0         0         0          0          0           0         

Eva             0           0           0             0         0         0         0          0           0          23        

Evy            32          32         29           0        33        32        0        39         25         38        

Eila            0             0           0           0         0          0         0         0          0            0

Greta        33          30         33           27       21        37       39        32        36         27

Gulli          39          0          39          29        30        39        36        25         0         28

Gun L        0           0          0             0         0          0           0          0          0           0

Gun A        0           0          0             0         0          0           0          0          0           0

Gunnar     39          34        35           33       31        30       28         38        33         32

Gunnel      31          30        39            0        31        34        30         39        21         0

Inga-Lill    0            25        0            30        22       31         24         24        13         29

Jack          24            36        0             0         0         36        25         34        36         35

Jan-Erik    0            23         0            0          0         0          0           0          35         0

Jörgen        0            0           0            0        26        23        22         0           0           0

Karl-Åke    0           0           0             0          0          0          0          0          0           0

Knut A       0            0           0             0          0         0         29         0           0          28

Knut P       39           0           0            0          0          0          0          0           0         0

Maja           0            0          0             0          0          0          0          0           0          0

Maj-Lis      0            30         0           35        39        28        0         39          36        23

Ove             0              0          0            0          0         0          0          0           0          0

Rolf            33           27         27           32       33        0          0         32          0          0

Ronald       35           36         20           36       28        39       23         39         0          25

Rosie          19            0          0            0         0          0         26          28          0         37

Sonja          0              0          0             0        22         0         0           0            0          0

Stig            33           35        39            39       37         37        29        39          36        39

Stig-Arne   0             0         22             0         0          30         34        0           0          0

Thore        26            39        39           28        32        39         37        29         39        31  

Åke            0              0           0            0          0          0           0          0           0          0

Deltagare  15           18         13           14         17        17       16         19         14        17