Regler Sommartävlingar.o Segrare i Sommartävlingar o Månadsträffar.

 
 
Se underrubrik!
 

Regler för Sommartävlingar i BK Klotet

Tidpunkt          Tävlingen äger rum på de onsdagar under maj – sept.
                        som anges i bifogade spelschema                     
                        Summa 10 onsdagar Kl 13:00

Tävl. – plats     Stålhallen och Gullbranna Boulebanor

Tävl – typ:        Tre matcher spelas varje gång.
                         Före varje match lottas deltagarna tillsammans.
                         I första hand dubbelspel, men då deltagarantalet så                     
                         kräver , trippel eller 2 mot 3.

Poäng – ber.    Ingen klotskillnad räknas, utan endast antalet poängklot
                         Ex. resultatet 13 – 9 ger 13 poäng till segraren och 9 till    
                         förloraren. Resultaten från de tre matcherna räknas 
                         samman för resp. deltagare och en resultatlista upprättas
                        

Slutresultat      De 7 bästa resultaten räknas samman för respektive 
för säsongen    deltagare. ( max 273 poäng ) Har två eller flera samma
                         poäng avgör antalet omgångssegrar,därefter 2 : dra plats osv.

Priser:               1 pris.         Tävlingslicens för ett år eller 250 kronor
                          2 pris.         Medlemskort i BK Klotet för ett år.
                          3 pris          Startavgift i tävlingar arr. Av BK Klotet

EX – tävl.           Vid varje omgång spelas ett s.k  ˝tiokronorsspel˝
                          Deltagarna satsar 10 kr. och priser ( hela summan )
                          delas ut till bästa ¼ av deltagarna.

Styrelsen.
 

Segrare

       i Sommartävlingar och Månadsträffar i BK Klotet.

Månadsträffen:                                                             

2000-2001   Knut Persson                                                                                    

2001-2002   Knut Persson                                             

2002-2003   Brita Jönsson                                             

2003-2004   Uno Jönsson                                              

2004-2005   Gulli Larsson                                             

2005-2006   Maja Klang                                                

2006-2007   Ingvar Larsson                                           

2007-2008   Viola Gustavsson                                        

2008-2009   Thore Agmarken                                        

2009-2010   Thore Agmarken                                        

2010-2011    Knut Persson                                            

2011-2012    Gunnar Engdahl                                        

2o12-2013    Thore Agmarken                                       

2013-2014    Knut A. Andersson                                    

2014-2015    Thore Agmarken                                       

2015-2016    Evy Andersson                                          

2016-2017     Gunnar Engdahl                                       

2017-2018     Evy Andersson

2018-2019     Leif Brag 

2019-2020    Evy Andersson                                                                                                                      

     Sommartävlingar:                                                                                      

 2002    Knut Persson                                           

 2003    Knut Persson                           

 2003    Knut Persson

 2004    Solveig Lundgren

 2005   Maja Klang

 2006   Knut Persson

 2007   Knut Persson

 2008   Knut Persson

 2009   Stig Eliasson

 2010   Knut Persson

 2011   Knut Persson

 2012   Thore Agmarken 

 2013   Thore Agmarken  

 2014   Stig Eliasson

 2015   Thore Agmarken

 2016   Stig Eliasson

 2017   Evy Andersson

 2018  Stig Eliasson

 2019  Leif Brag  

 2020  Stig Eliasson