Tävlingar

Klubben har 3 tävlingar per år.

I mars Vårmixen

I juni Klotträffen

I december Lucia Kul