Månadsträff 2015-2016

 
  Placering i månadsträffen 2015 – 2016

 

1.   Evy Andersson                          236

2.   Gunnar Engdahl                        217

3.   Maj-Lis Österlund                     211

4.   Stig Eliasson                             209

5.   Thore Agmarken                        209

6.   Gunnel Olsson                          205

7.   Lennart Hansson                       197

8.   Jack Nilsson                              195

9.   Ronald Appelqvist                     186         

   10.Arne Olsson                                 184

   11.Börje Eriksson                             184

   12.Eva Andersson                            178

   13.Greta Eriksson                             177

   14. Inga-Lill Olsson                          168

        15. Stig A Eriksson                          160                        

        16. Birgit Eliasson                            154

     17. Alf Jonasson                              137

   18. Knut A Andersson                     131

     19. Rose Hansson                            99         

      20. Berit Falk                                   77

        21. Knut Persson                             23

        22. Rolf Helgesson                          10

 

 Resultat i Månadsträffen den 14 okt.-27 april

Datum   14/10.28/10.4/11.18/11.2/12.16/12.13/1.27/1.10/2. 24/2. 9/3. 23/3. 13/4. 27/4.
Alf                0----- 32----- 37----- 31----  0----  0----  0----  32---- 33----  34---- 27---- 11-----  0-----  0
Arne            29---- 21---- 36----  0---- 37--- -29---- 35---- 35---- 29---- 25----  0------ 33-----21------33
Berit              0-----  0-----  0-----  0-----  0----  0----  0-----  0----  30----  31---- 31------30---- -0-----  31
Birgit           38----  0----  0----  0----  0----- 29-----  0----- 28---- 33----  21---- 28------33-----33------32
Börje           25---- 32---- 39---- 27---- 32---- 28---- 23---- 39---- 19---- 34---- 39------0-------0-------  0
Eva               0----  0--- - 38--- -39----  18----- 33----  0----  31---- 32---- 37---- 31------27-----16-----26
Evy              38---- 39--- -31---- 39---- 36---- 33---- 36---- 34---- 31---- 32--- -35------39-----36------39
Greta           35---- 39--- -34---- 19---- 30---- 23---- 33---- 30---- 34---- 27---- 26------0-------32------31
Gunnar        36--- -33---- 37---- 32---- 32---- 39---- 35---- 27---- 21---- 37---- 36-----31------37------35
Gunnel         29---- 21---- 38---- 28--- -28---- 28---- 39---- 21---- 34---- 38---- 35-----39------30------32
Inga-Lill        23---- 38---- 30----  0---- 26---- 31----  0--- - 33---- 32----- 26----  0------24------34------39
Jack             28---- 27---- 38--- -30---- 29---- 30---- 36---- 30--- -19---- 39----  35------0------23------32
Knut A          31---- 34---- 30----  0----   0----   0---- 35----- 12----  29----  0----  27-----29----- 0------  26
Knut P           0------0------0------- 0-------0-------0------0------- 0-------0-------0------ 0------- 0------36------ 0
Lennart         37---- 21---- 33---- 39---- 33---- 31--- -25---- 34---- 37----  34---- 26-----30------0-------0
Maj-Lis         33---- 31---- 37---- 31---- 27---- 35---- 23---- 36---- 39----  35---- 37-----33-----23------33
Rolf                0----  20 ---- 0----   0------ 0------ 0-----  0-----  0-----  0---- -  0----  0----- -0------  0------- 0
Ronald          35----  0--- -26--- -30---- 33---- 29---- 31---- 37----- 35----  31-----0-----30------23-------23
Rose             39----  0---- 33---- 33---- 22----  20---- 27----  0-----   0----   0--- --  0-------0-------0--------0
Stig                25--- -32---- 36----  0---- 32----  36----  0----  0----  39----  36---- 28 -----39-----39 -----32
Stig-Arne       34---- 39----  0----  26---- 35----  0--- - 24----  0----   0---- - 0----  39----- 0------ 32------36
Thore             39---- 31---- 32---- 37---- 27---- 34---- 15---- 39---- 35---- 38---- 30----- 0------ 0-------36
Deltagare       17.... 16.....17....  14.....16.... 16.....14.....16....18.... 17..... 16......13......14.....16
 
BK Klotets "Månadsträff" Okt.2015 till April 2016.
Tävlingarna börgar varje gång KL.13.00
 
Tidpunkt:    Tävlingen äger rum 2 och 4 onsdagen i månaden under oktober - april, med undantag för nov. dec. då tävlingen äger rum 1 och 3 onsdagen alltså den 4 och 18 nov. 2 och 16 dec. OBS! övriga onsdagar träning.
 
Tävl.-typ:   Se föregående års tävling.
 
Poängberäkning: Se föregående års tävling.
 
Slutresultat för säsongen: Se föregående års tävling
 
Priser:    1 Pris:    Tälingslicens för 1 år.
               2 Pris:     Medlemskort i Bk Klotet för 1 år.
               3 Pris:     Startavgift i tävl. arr. av Klotet.
 
Datum för träffarna 2015:                         Datum för träffarna 2016:
 
14 okt.                                                         13 jan.
28 okt.                                                          27 jan.
4 nov.                                                           10 febr. .
18 nov.  Medlemsmöte kl. 11.00             12 febr. Årsmöte kl 13.00
2 dec.                                                            24 febr.
9 dec.   LuciaKul                                           9 mars
16 dec.                                                          23 april
                                                                      13 april
                                                                      27 april  Medlemsmöte kl 11.00
 
Extratävling:   Se föregående års tävling.