Vinnare i månadsträffarna Se på sidan längre ner !

 

Månadsträff 2017-2018

 

Plascering i månads träffen 17-18

1.  Evy Andersson             225
2.  Gunnel Olsson              218
3.  Stig Eliasson                 214
4.   Gunnar Engdahl           214
5.   Börje Eriksson              211
6.   Lennart Hansson          205
7.   Erik Larsson                 200
8.   Stig-Arne Eriksson        200
9.   Eva Andersson             198
10.  Jack Nilsson                192
11.  Thore Agmarken          189
12.  Arne Olsson                 188
13.  Greta Eriksson             185
14.  Maj-Lis Östergård         176
15.  Bengt Bengtsson          150
16.  Inga-Lill Olsson            126
17.  Knut A Andersson         105
18.  Jan-Åke Olsson              87
19.  Sven Elmberg                80
20.  Knut Persson                 44
21.  Birgit Eliasson                40
22.  Maths Abrahamsson       39
23.  Karl-Åke Gudmundsson   21
24.  Majvi Elmberg                20
 
 
 
Resultat i Månadsträffarna Okt. 2017-April  2018.
Täv.-dagar: 11/10. 25/10. 1/11. 15/11. 29/11.13/12. --- 10/1. 24/1. 7/2.  21/2. 7/3. 28/3. 11/4. 25/4.
Arne             26      39       27      25      23      0            32     24     39     25    35    0       0       34
Bengt            0        0        0        25      24      35          31     34     29     33    30    0      35      0
Birgit             27      23       0       23       0       0            0        0      0       0      0     0       0       0
Börje             33      21      31       33       0      34          31     23     39     39    16    29     36      39
Erik                0       26      38       39      31     26          24     39     29     0      37    29      33     21
Eva               34      39        0       34      27      0           19     24     39     32    29    23      36     31
Evy                33      33      38       35      31     29          34     31     36     34    31    39      37     39
Greta             23      30      38       37       0      10          39     23     35     27    30    31      26     26
Gunnar          39      13       18       28      29     28          36     39     25     30    34    34      36     34
Gunnel           15      39       39      31      32      36         32     36     30     34     34    29      27     28
Inga-Lill          0        0        13      34      21      0           37     34     30      0      0     0        0       33
Jack               13      35       21      31      39      25         19     28      35     24    32    35     28      36
Jan-Erik          26       0        0        0        0       0           0       0       0       0      0     0       0         0
Jan-Åke           0       35       25      30       0      17          0       0       23     0      0     0       0         0
Karl-Åke          0        0        0        34       0      0            0       0       0       0      0     0       0        0
Knut A            28       0       37       0         0      0           28      0      30     19     29    24     0        0
Knut P            19       0        0        33       0      18          0       0       0       0      0     0       0        0
Lena               0        0        0        0         0      0            0       0       0       0      0     0       0        0
Lennart           39      21      39       0        26     39          30     30      31     31    34    32     24      30
Maj.Lis            22      33      28       28      13     25          32     23       0      38    31    0       39       0
Maj-Vi                                                                          20     0        0       23    0      0       0        0
Maths                                                                          24      20      0       0      33    0       0        0
Ronald             0        0        0        0        0       0            0       0        0       0      0     0       0       0
Rose                0        0        0        0        0       0            0       0       0        0      0     0       0       0
Sven                0        0        0        0        21     0            20      0       23      34    0     0       24      27
Stig                 33      39       0        30      31     39          32      39      37      29    25   23     30      35
Stig-Arne         30      29       0         0       34     29          36      26      36      39    34    0      20      27
Thore               0      39       39       38       0      0            28      22      26      0      28   30     39      39
 
Antal spelare:   16     16       14       18      14     14           20     17      18      16     17   12     15      15
 
 
 

BK Klotets ”Månadsträff ”Okt 2017 till April 2018.

Tävlingarna börjar varje gång Kl. 13,00

Tidpunkt:

Tävlingen äger rum 2 o 4 onsdagen i månaden under oktober – april, med undantag för nov. dec. då tävlingen äger

rum 1 och 3 onsdagen alltså den 1. och 15 nov. 29 nov. och13 dec.

                   OBS övriga onsdagar träning.

Tävlingstyp:

Tre matcher spelas varje gång. Med början på 2 - 2. Deltagarna lottas ihop inför varje omgång. I första hand dubbelspel, men då deltagarantalet så kräver, trippel eller två mot tre.

För att en tävl-omgång skall räknas, krävs minst 8 deltagare. Och att matcherna bör fullföljas utan avvikelse.

Poäng beräkning:

Ingen klotskillnad räknas, utan endast antalet poängklot. Ex. Resultatet 13-10, ger 13 poäng till vinnarna och 10 till förlorarna. Resultatet från de tre matcherna läggs ihop för resp. deltagare och en resultatlista upprättas.

Omgångens vinnare får 25 poäng, tvåan 24, o s v.

Slutresultat för säsongen:

De tio bästa resultaten av fjorton räknas samman för resp deltagare (max 250 p). Har två deltagare samma slutpoäng avgör antalet omgångssegrar därefter 2: plats o s v.

Priser:

1 pris:                           Tävlingslicens för 1 år.  

2 pris:                           Medlemskort i BK Klotet för ett år.

3  pris:                           Startavgift i tävl. arr av Klotet.

                                                                                      

Datum för träffarna: 2017.                                     Datum för träffarna 2018.

11 okt.                                                                   10 jan.

25 okt.                                                                   24 jan.                                                       

 1 nov.                                                                    7 febr.

15 nov  Medlemsmöte Kl. 11,00                                 21 febr.

                                                                                                                                                                                                                

 29 nov                                                                   23 febr.  Årsmöte Kl. 13,00

 6 dec.   Luciakul                                                      7 mars                                                                  

 13 dec                                                                    21 mars

                                                                              11 april 

                                                                              25 april   Medlemsmöte Kl. 11,00

                                                                     

  Extratävling:                                                                               

  Vid varje tävlings tillfälle spelas ett s.k. ”Tio kronors spel”.                                                                                                        

  Deltagarna satsar 10: - och priser (hela summan) delas ut till bästa ¼ av deltagarna.

 OBS. Extra ny träningsdag  Måndagar Kl. 13,00