Månadsträff 2019-2020

 

    Placering i månadsträffen 2019 – 2020

 1.   Evy Andersson                       295
 2.   Putte Brag                              291                        
 3.   Thore Agmarken                     278
 4.   Eva Andersson                       277
 5.   Gunnar Engdahl                      275
 6.   Jack Nilsson                           273
 7.   Stig Eliasson                           272
 8.   Bengt Bengtsson                     272        
 9.    Birgit Eliasson                       257  
 10. Karl-Åke Gudmundsson             256
 11. Lennart Hansson                       253                        

 12.  Sven Elmberg                           251

 13.   Greta Eriksson                         244

 14.  Gunnel Olsson                          239

 15.  Knut A. Andersson                    234

 16.   Majvi Elmberg                         217                     

 17.  Stig-Arne Eriksson                     203

       18.  Erik Larsson                             196                       

       19.  Anna-Lisa Oksa                        192                         

        20.  Tommy Bengtsson                    141

       21.   Stefan Arleving                         97

       22.  Christina Arleving                       87                       

23. Lars Björk                                 70

24.  Maj-Lis Österlund                      68

        25. Ronny Ekegren                           34

26. Jan Lindqvist                             29

27.  Lena Lindqvist                           29

28.  Monika Lindström                      24

 
 

Resultat i Månadsträffar 2019-2020:

 
Täv.dag.  9/10. 23/10. 6/11. 20/11. 4/12. 18/12.--- 8/1. 22/1. 12/2. 26/2. 11/3. 25/3. 8/4. 22/4.
Anna.Liisa   0------29-----0------35-----30-----0--------29-----0------0-----39----30
Bengt        0-------0------36 ----32-----33-----33-------39----32-----39----28----0
Btrgit        34-----38------39-----28----34-----28-------25----27-----0------29----23
Christina    0------0--------0-------0-----28-----0--------0------28-----0------0-----31
Erik          38------0-------32-----0 -----25-----38-------0-----29-----0------0------34
Eva          39-----29------35-----39-----39-----34-------30----31-----22----20----30
Evy          39-----39------26-----35-----20-----33-------39----32-----29----39----39
Greta        29----18------19------22----39------27-------0-----24-----33----32----38
Gunnar     39-----30------30-----29-----32-----0--------36----32-----30-----37---39
Gunnel     22------0-------20-----29-----33-----0--------39-----29----25-----28---34
Jack         34-----29------25-----29-----34-----31-------20-----39----33-----37---36
Jan                                                                                                       29
Karl-Åke    38----26-------27-----33-----27-----39------26-----28----28-----27---36
Knut A      35-----21------0-------29-----31-----34------31-----27----22-----25---19
Lars          29-----0-------0-------0-------0-------0-------0------29----12-----0-----0
Lennart      0-----20------33------0------30------39------31-----0-----34-----39---27
Maj-Lis       0------0-------0------37------31-----0--------0-------0----0-------0-----0
Majvi        29-----0-------38------0------15------36------36------0----29-----36----0
Monika      24-----0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-----0------0-----0
Putte        35-----39------39-----31-----29------38------31-----33----39-----37---29
Ronny      34------0--------0-------0------0-------0--------0------0-----0-------0-----0
Stefan       0------0-------0--------0------32------14------0------23----0-------0----28
Stig          33----37-------32-----39------33------0-------39----18-----0------28---31
Stig-Arne   0-----33-------0-------32------33......35------0------39----31------0----0
Sven         32-----0-------30------39------29-----37------22-----23----39-----16---0
Thore        39----32------33------37------27-----30------31-----39----33-----34---0
Tommy                                                          ------33-----34----24-----16---34
 
Deltagare  18----14------16------17------22------16-----17------20----17-----18---19
 

BK Klotets ”Månadsträff” Okt 2019 till April 2020

Tävlingarna börjar varje gång Kl. 13,00

Tidpunkt:  

 Tävlingen äger rum 2 o 4 onsdagen i månaden under oktober – april med undantag för nov. o dec. då tävlingen äger rum 1 och 3 onsdagen alltså den 6 nov. och 20 nov. 4 dec. och 18 dec.

OBS! Övriga onsdagar träning samt varje måndag!

Tävl-typ:

Tre matcher spelas varje gång. Med början på 2-2 deltagarna lottas ihop inför varje omgång. I första hand dubbelspel, men då deltagarantalet så kräver, trippel eller två mot tre.

För att en tävl-omgång skall räknas, krävs minst 8 deltagare.

Och att matcherna bör fullföljas utan avvikelse.

Poäng beräkning:

Ingen klotskillnad räknas, utan endast antalet poängklot. Ex. Resultatet 13-10 ger 13 till vinnarna och 10 till förlorarna. Resultatet från de tre matcherna läggs ihop för resp. deltagare och en resultatlista upprättas.

Slutresultat:

De tio bästa resultaten av fjorton tävlingar räknas samman för resp. deltagare,( Max 390 poäng) har två deltagare samma slutpoäng avgör antalet omgångssegrar därefter andraplats o.s.v.

Priser:

1:a pris                                Tävlingslicens för 1 år

2:a pris                               Årsavgift i Bk Klotet för 1 år

3:a pris                               Startavgift i tävling  arr. av Klotet

Datum för träffarna 2019                                       

9 okt.                                                                            

23 okt.                                                                          

6 nov.                                                                           

20 nov. Medlemsmöte kl. 11,00                                 

4 dec.                                                                            

11 dec. Luciakul                                                            

18 dec.                                                                           

Datum för träffarna 2020                                                                                  

8 jan.                                                                            

22 Jan

12 febr

21 febr. Årsmöte kl. 13,00

26 febr

11 mars

25 mars

8 april

22 april

Extratävling:

Vid varje tävlings tillfälle spelas ett s.k. ”Tio kronors spel”. Deltagarna satsar 10: –  till priser som delas ut till en fjärdedel av deltagarna.

OBS!  Träning måndagar kl. 13,00