Månadsträff 2018-2019

Vinnare i Månadsträffarna se till vänster langre ner!

 
      Placering i månadsträffen 2018 – 2019
1.  Putte Brag     231
2.  Sven Elmberg  217 
3.  Eva Andersson  216
4.  Thore Agmarken  212
5.  Lennart Hansson  207
6.  Gunnel Olsson  194
7.  Greta Eriksson  194
8.  Erik Larsson  193
9.  Evy Andersson  193  
10.  Knut A. Andersson  193
11.  Gunnar Engdahl  183 
12.  Stig-Arne Eriksson  181
13.  Maj-Lis Österlund   167
14.  Jack Nilsson  161
15.  Monika Lindström  136
16.  Karl-Åke Gudmundsson 132               
17.  Bengt Bengtsson  124
18.  Börje Eriksson    99 
19.  Lars Björk    97   
20   Stig Eliasson    90
21.  Birgit Eliasson    66
22.  Majvi Elmberg    55
23.  Mats Abrahamsson      54
24.  Ronald Appelqvist     37
25.  Jan-Åke Olsson     29
26.   Lena Lindqvist     21
27   Jan Lindqvist     17

Reultat i månagsträffar 2018-2019

Täv.-dag.  10/10. 24/10. 31/10. 7/11. 28/11. 5/12. --- 16/1. 23/1. 13/ 2. 27/2. 13/3. 27/3. 10/4. 24/4. 
Bengt         0         0        28      29      31      0           33     26      33      38     22     0       0      0
Birgit                                                                                                   33     28     25     0      34
Börje          28       0        0        0       28      32          25     23      0        13     13     16     8      0
Erik            39       0        34      39      26      28         26      34      28      0       35     31    31     39
Eva            39       34       38      35      21      39         32     20      38      32      30     39    27     27      
Evy            33       28       31      29      37      28         39     32      32      33      30     33    36     23
Greta         31       23       12      39      30      31         35      34      28     33      23     24    33     39
Gunnar       37       31       36      0       21      33         30      37      35      18     30     27    34      0
Gunnel       27       33       39      38      15      31         30     25      39      23      19     37    31     24
Jack           21       0         19      36      39      28         30     24      25      27      31     22    32     23
Jan-Åke      0         0         35      26       0       0           0      0        0       0        0       0      0       0
Karl-Åke      31       0        39       0       37      0            0      39      24      31     0       33     0       0
Jan                                                                           34     0        0       0       0       0       0       0
Knut A        22       33       30      31      31      35         39     15      17      0       36     36     0       37 
Lars           26       0         26      30      32      36          20     0       27      0       0       0      0        0
Lennat        31       32       39      32      0       31          34     39      30      34     37     22    39      17
Lena                                                                         36     0        0       0       0       0      0        0
Maj-Lis        39       0        30      24      0        27         38      32      36     23     0       29     27      29  
Majvi           20       33      16      0       18       26         0       0        0       0       0       0      0        0
Mats                                                                                            29     21     28     30     0       0
Monika                                                                     39      39       0      39     39      33    31      0
Putte           39       39      39      29      39       31        36      33      36     0       31      39    33      37
Ronald        29       18       27      0        0        0          0        0        0      0       0        0      0       0
Stig            35       0         0        0       30       34         0       0         0      35     24      0      0       0
Stig-Arne     37       29       0       36      19       34        36      25      34      27     27      34    0       0
Sven           17       34       37      32      39       39        35     33       36     0       0       32     33     39 
Thore          36       27      33      35       0        27        31      35      37     39     35      37     35     34
 
Antal Delt.    20       13      19      16      17       18        20      18      18     17     18      19     14     13
 

Månadsträff 2018-2019

 

BK Klotets ”Månadsträff ”Okt 2018 till April - 2019.

Tävlingarna börjar varje gång Kl. 13,00

Tidpunkt:     Tävlingen äger rum 2 o 4 onsdagen i månaden under

                  oktober – april, med undantag för oktober o. december då det blir 3

                    gånger i oktober och 1 gång i december.              

                             OBS  övriga onsdagar träning, samt varje måndag

Tävl-typ:     Tre matcher spelas varje gång. Med början på 2 - 2

                  Deltagarna lottas ihop inför varje omgång. I första hand 

                  dubbelspel, men då deltagarantalet så kräver, trippel eller två mot tre.

                  För att en tävl-omgång skall räknas, krävs minst 8 deltagare.

                    Och att matcherna bör fullföljas utan avvikelse.

Poäng-        Ingen klotskillnad räknas, utan endast antalet poängklot.

beräkn:       Ex. Resultatet 13-10, ger 13 poäng till vinnarna och 10

                  till förlorarna. Resultatet från de tre matcherna läggs ihop

                  för resp. deltagare och en resultatlista upprättas.

                  Omgångens vinnare får 25 poäng, tvåan 24, o s v.

Slutresul-     De tio bästa resultaten av fjorton räknas samman för resp.

tat för         deltagare (max 250 p). Har två deltagare samma slut-

säsongen:   poäng avgör antalet omgångssegrar därefter 2:plats o s v.

Priser:         1 pris:                           Tävlingslicens för 1 år.  

                  2 pris:                           Medlemskort i BK Klotet för ett år.

                  3  pris:                            Startavgift i tävl. arr av Klotet.

                                                                                           

Datum för träffarna: 2018.                                      Datum för träffarna 2019.

10 okt.                                                                     9 jan.

24 okt.                                                                   23 jan.                                                       

31 okt.                                                                   13 febr.

14 nov. Medlemsmöte Kl. 11,00                            22 febr.  Årsmöte Kl.13,00                                                                                                                                                                                                                    

 28 nov.                                                                  27 febr. 

   5 dec.                                                                 13 mars                                                                  

12 dec. Luciakul                                                    27 mars

                                                                              10 april 

                                                                               24 april   Medlemsmöte Kl. 11,00                                                                       

                                                                                 

  Extratävling:  Vid varje tävlings tillfälle spelas ett s.k. ”Tio kronors spel”.                                                                                                        

                      Deltagarna satsar 10: - och priser (hela summan) delas ut    

                        till bästa ¼ av deltagarna.

OBS. Träning Måndagar