Vinnare i Månadsträffarna se till vänster langre ner!

Resultat i Månadsträffar 2018-2019.
 
Täv.-dag.  10/10. 24/10. 31/10. 7/11. 28/11. 5/12. --- 9/1. 23/1. 13/ 2. 27/2. 13/3. 27/3. 10/4. 24/4. 
Bengt         0         0        28      29      31      0
Börje          28       0        0        0       28      32
Erik            39       0        34      39      26      28
Eva            39       34       38      35      21      39
Evy            33       28       31      29      37      28
Greta         31       23       12      39      30      31
Gunnar       37       31       36      0       21      33
Gunnel       27       33       39      38      15      31
Jack           21       0         19      36      39      28
Jan-Åke      0         0         35      26       0       0  
Karl-Åke      31       0        39       0       37      0
Knut A        22       33       30      31      31      35
Lars           26       0         26      30      32      36
Lennat        31       32       39      32      0       31
Maj-Lis        39       0        30      24      0        27
Majvi           20       33      16      0       18       26
Putte           39       39      39      29      39       31
Ronald        29       18       27      0        0        0
Stig            35       0         0        0       30       34      
Stig-Arne     37       29       0       36      19       34
Sven           17       34       37      32      39       39    
Thore          36       27      33      35       0        27
 
Antal Delt.    20       13      19      16      17       18
 

Månadsträff 2018-2019

 

BK Klotets ”Månadsträff ”Okt 2018 till April - 2019.

Tävlingarna börjar varje gång Kl. 13,00

Tidpunkt:     Tävlingen äger rum 2 o 4 onsdagen i månaden under

                  oktober – april, med undantag för oktober o. december då det blir 3

                    gånger i oktober och 1 gång i december.              

                             OBS  övriga onsdagar träning, samt varje måndag

Tävl-typ:     Tre matcher spelas varje gång. Med början på 2 - 2

                  Deltagarna lottas ihop inför varje omgång. I första hand 

                  dubbelspel, men då deltagarantalet så kräver, trippel eller två mot tre.

                  För att en tävl-omgång skall räknas, krävs minst 8 deltagare.

                    Och att matcherna bör fullföljas utan avvikelse.

Poäng-        Ingen klotskillnad räknas, utan endast antalet poängklot.

beräkn:       Ex. Resultatet 13-10, ger 13 poäng till vinnarna och 10

                  till förlorarna. Resultatet från de tre matcherna läggs ihop

                  för resp. deltagare och en resultatlista upprättas.

                  Omgångens vinnare får 25 poäng, tvåan 24, o s v.

Slutresul-     De tio bästa resultaten av fjorton räknas samman för resp.

tat för         deltagare (max 250 p). Har två deltagare samma slut-

säsongen:   poäng avgör antalet omgångssegrar därefter 2:plats o s v.

Priser:         1 pris:                           Tävlingslicens för 1 år.  

                  2 pris:                           Medlemskort i BK Klotet för ett år.

                  3  pris:                            Startavgift i tävl. arr av Klotet.

                                                                                           

Datum för träffarna: 2018.                                      Datum för träffarna 2019.

10 okt.                                                                     9 jan.

24 okt.                                                                   23 jan.                                                       

31 okt.                                                                   13 febr.

14 nov. Medlemsmöte Kl. 11,00                            22 febr.  Årsmöte Kl.13,00                                                                                                                                                                                                                    

 28 nov.                                                                  27 febr. 

   5 dec.                                                                 13 mars                                                                  

12 dec. Luciakul                                                    27 mars

                                                                              10 april 

                                                                               24 april   Medlemsmöte Kl. 11,00                                                                       

                                                                                 

  Extratävling:  Vid varje tävlings tillfälle spelas ett s.k. ”Tio kronors spel”.                                                                                                        

                      Deltagarna satsar 10: - och priser (hela summan) delas ut    

                        till bästa ¼ av deltagarna.

OBS. Träning Måndagar