Månadsträff 2016-2017

 
Placering i månadsträffen 16-17.
1. Gunnar Engdahl  230
2. Evy Andersson  226
3.  Stig Eliassön  225
4. Lennart Hansson  218
5. Greta Eriksson  203
6. Gunnel Olsson  196
7. Arne Olsson  193
8. Ronald Appelqvist  190
9. Stig A Eriksson  186
10. Jack Nilsson  180
11. Jan-Åke Olsson  176
12. Birgit Eliasson  174
13. Knut A Andersson  172
14. Eva Andersson  167
15. Inga-Lill Olsson  160
16. Knut Persson  133
17. Maj-Lis Östergård  131
18. Bengt Bengtsson  114
19. Karl-Åke Gudmundsson  75
20. Thore Agmarken  70
21. Rose Hansson  29
 
Reultat i Månadsträffen den 12 okt. --- 26 april.
Täv.dagar:12/10. 26/10. 2/11. 16/11. 30/11. 14/12.---- 25/1. 1/2 .8/2. 22/2 .8/3. 22/3. 12/4. 26/4.
Arne           32       28      31      34       31       32        39      0      38      0     39     0     24     0
Bengt          0          0        0       31        0       22        39      30     35     0      0      22    0     22
Birgit           33        0        0        2         32      0         33      25      34     36    26    0     35    30
Eva              27        26      0        28       37      39        29      24     31     0      19    32    0      27
Evy              39       33      24      30       37       33        24      30      28     37    37    34   39    38
Greta            0         37      16       39       26      39        34       25     21     25    36    29   31    37
Gunnar         37       28       35      39       22       23        38      29     39     32    39    39    0     39
Gunnel         0         36       30       34      35      15        32      39      0        29    27    33    25   28
Inga-Lill        28        0        27       36      32      34        17       0       39      0      27    0      27    0
Jack             27        0         31       34      30      28        29      39      29      21    37    24    28   29
Jan-Åke       34        30       20       30       0        0          34      25     23      29    28    25     0     36
Karl-Åke       26        0        32         0       0       30        23         0      0       26     0     0       0      0   
Knut             39        36       39       26       0       36       15        0       0       0       0     0      0      35
Knut A          36        36       30       38      34      24        27      26      38      0      0      0      0      0
Lennart         0          23       35       39      32      33       39      31      36      39    19    33    33     34
Maj-Lis          0          9        0         37      24      0         0        0       14      22    26    19     35     25
Ronald         33        34       19       28      36      24        0        37      39     27    13     27    17     35
Stig-Arne      32       30        0        28      36      24        30      36      0       31     37     30     0      34  
Stig               34       39       39       32      31      39        33      34       24    27     29     39    34     34
Rose             0         0          0        32       28       0          0       0       0       0       0      0       0       0
Thore            0         0          0        0         0         0         0         0       0      39      0     39    34      0  
Deltagare     14        14       14       19       16       16        17      14      15     14    15    14     12      15