Månadsträff 2014-2015

 Placering i Månadsträffen 2014-2015

 1. Thore Agmarken          237  Poäng

 2.  Stig Eliasson                235     "

 3.  Börje Eriksson              219     "

 4.  Gunnel Olsson              200     "

 5.  Gunnar Engdahl            199     "

 6.  Greta Eriksson               191     "

 7.  Alf Jonasson                 190     "

 8.  Evy Andersson              188     "

 9.  Arne Olsson                   178     "

10.  Stig-Arne Eriksson       175     "

11.  Inga-Lill Olsson            175     "

12.  Jack Nilsson                 175     "

13.  Ronald Appelqist          174     "

14.  Birgit Eliasson               167     "

15.  Knut A. Andersson        160     "

16.  Eva Andersson               160      "

17.  Maj-Lis Österlund           145      "

18.  Rose Hansson                 135      "

19. Jörgen Engvall                   130      "

20.  Karl-Åke Gudmundsson  111     "

21.  Gulli Larsson                      101     " 

22.  Berit Falk                             82      "

23.  Rolf Helgesson                   46      "

24.  Britt Carlsson                      25      " 


 Resultat i Månadsträffen den 8 okt - 22 apr

 Alf    37,   31,   39,   32,   36,    0,    33,   23,    0,     24.   29,   30,   34,   24,  

 Arne   28,  35,  24,    0,    36,    28,   35,   33,   31,   0.    30,   30,    29,   39,  

 Berit    0,    0,    25,    0,     0      0,    33,    0,     0,     18.   28,   27,   0,     26,   

 Birgit   29,  33,  31,  23,   33,    27,   27,   34,   35,   27.   15,   26,   36,   0,    

- Britt    32,  16,   0,     0,    0,       0,     0,     0,      0,     0.      0,    0,     0,      0,    

 Börje   22,  23,  35,   28,   39,    35,   37,   34,   13,   36.   33,   37,   37,   34,

 Eva     13,   20,    0,    0,    0,      35,   34,    29,   37,   37.   18,   37,   0,    26,

 Evy    34,   28,   35,   29,    0,    39,   32,    39,   21,    0.     0,     37,   25,   26,

 Greta   32,   32,  36,  28,   32,   37,   33,    19,   33,    25.  39,   32,   31,   28,

 Gulli     39,   0,     0,   28,    0,     37,   28,    39,    0,     0.     0,     0,    0,      0,

 Gunnar  38,   34,  28,   0,   39,   26,   37,   33,    30,   33.   0,    27,   33,   36,

 Gunnel   30,   34,  28,  24,  33,   22,   23,   27,   37,   39.   28,  39,   33,   39,

 Inga-Lill   32,  38,  32,   0,   31,   31,   27,   33,   32,    0.    22,    0,   34,   34,

 Jack    34,   24,   28,   21,   37,   24,   31,   22,   33,    31.  34,   34,   0,    34,

 Jörgen    27,    0,    0,    0,   23,    0,    39,   33,   36,    20.   28,    0,   34,    0,

 Karl-Åke  26,   0,  29,   26,   29,   0,    37,   26,   34,     0.    0,     34,   0,     0,

 Knut A   39,   30,  33,   28,   33,   30,   32,  23,   30,     0.    0,    28,    0,    0,

 Maj-Lis  19,    0,   36,    0,    29,    0,    29,    0,    31,   37.   28,    29,   32,   33,

 Rolf       27,   0,     0,    32,    0,     0,     0,      0,    32,    0.      0,     0,    0,      0,

 Ronald  37,   22,  17,   26,   39,   34,   29,   27,   34,   29.   29,    29,   31,   0,

 Rose    31,    0,    0,    28,    29,   29,    0,    34,    39,    0.     20,    0,    0,     31,

 Stig     33,   34,    39,   39,    37,   39,   36,   39,   39,   27.   36,    38,   30,   0,

 Stig Arne  0,   25,  0,   27,    24,    0,    33,    13,   36,   39,   39,    0,    39,    28,

 Thore   39,   37,   27,   33,   38,     39,   27,   0,    35    39.   39,   32,   39,    36,

 Deltag. 22    17    17    16   18     16    21  19    20    15    17     17   15     15


 BKKlotets "Månadsträff "Okt 2014 till April 2015.

Tävlingarna börjar varje gång Kl. 13,00


Tidpunkt:     Tävlingen äger rum 2 o 4 onsdagen i månaden under oktober - april, med undantag för nov. dec. då tävlingen äger rum 1 och 3  onsdagen alltså  den 5. och 19 nov. 3.och17 dec. OBS övriga onsdagar träning.

Tävl-typ:     Tre matcher spelas varje gång. Med början på 2 - 2. Deltagarna lottas ihop inför varje omgång. I första hand dubbelspel, men då deltagarantalet så kräver, trippel eller två mot tre. För att en tävl-omgång skall räknas, krävs minst 8 deltagare. Och att matcherna bör fullföljas utan avvikelse. 

Poängberäkning:      Ingen klotskillnad räknas, utan endast antalet poängklot. Ex. Resultatet 13-10, ger 13 poäng till vinnarna och 10 till  förlorarna. Resultatet från de tre matcherna läggs ihop för resp.deltagare och en resultatlista upprättas. Omgångensvinnare får 25 poäng, tvåan 24, o s v. 

Slutresultat för säsongen    De tio bästa resultaten av fjorton räknas samman för resp. deltagare (max 250 p). Har två deltagare samma slut- poäng avgör antalet omgångssegrar därefter 2:plats o s v.

Priser:         1 pris:                           Tävlingslicens för 1 år.  

                    2 pris:                            Medlemskort i BK Klotet för ett år.

                    3 - 5 pris:                       Startavgift i tävl. arr av Klotet.

                                                                                                 

Datum för träffarna: 2014                                 Datum för träffarna 2015

  8 okt.                                                                   14 jan.

  22 okt.                                                                 28 jan.                                                       

  5 nov.                                                                   11 febr.  

 19 nov  Medlemsmöte Kl. 11,00                       13 febr.  Årsmöte Kl. 13,00

  3 dec.                                                                    25 febr.  

                                                                                                                                         
  10 dec.   Luciakul                                                11 mars 

  17 dec                                                                    25 mars

                                                                                  8 april.                                              
                                                        
                                                                                 22 april   Medlemsmöte Kl. 11,00                 
                                 

                                                                 
  Extratävling:  Vid varje tävlings tillfälle spelas ett s.k."Tio kronors spel".                                                                                              

                           Deltagarna satsar 10: - och priser (hela summan) delas ut till bästa ¼ av deltagarna.