Bildgalleri: Vårmixen 2020

Vårmixen

Vårmixen 2020-03-08 i Ståhlhallen Halmstad.

Tävlingsledare Jack Nilsson. Domare Romald Appelqvpst. Antal startande 38 lag.

Följande vann priser i tävlingen:
1:a  Gunilla Simansson / Lars-Åke Simonssun  KNF
2:a  Gunnar Durenius / Ann-Christin Oskarsson  VÅS
3:a  Levi Carlsson / Tolvy Bengtsson  PET
3:a  Lena Hjalmarsson / Walter Björk  VAR
5:a  Kenneth Johansson / Elvy Swensson  VAR 
6:a  Linnea Svensson / Christer Swensson  KÄR
7:a  Åke Jönsson / Mariann Larsson  VÅS
8;a  Leif Brag / Eva Andersson  FUR/KOT
 
 
Vårmixen 2019-03-10 i Ståhlhallen Halmstad

Tävlingsledare Jack Nilsson. Domare Ronald Appelqvist.

Antal lag 52
Följande vann priser i tävlingen:
1:a  Carina Jansson / Clas Jansson  LBO
2:a  Birgitta Johansson / Kjell Johansson  VÅS
3:a  Christer Swensson / Linnea Swensson  KÄR
4:a  Monika Johansson / Rolv Johansson  SÖN
5:a  Anita Larsson / Kurt Larsson  FFP
6:a  Christer Lilja / Lena Hansson  KÄR/SUN
7:a  Kjell Landström / Sonja Landström  FFP
8:a  Inger Lövgren / Ove Lövgren  KÄR
 

Vårmixen 2018-03-04 i Ståhlhallen Halmstad

Tävlingsledare Jack Nilsson. Domare Ronald Appelqvist.

Antal lag 55

Följande vann priser i tävlingen:

1:a  Monika Johansson / Rolv Johansson SÖN

2:a  Kenneth Johansson / Birgitta Olausson VAR

3:a  Oskar Bergman / Gunilla Pettersson WWI

4:a  Christer Jönsson / Jonna Jönsson KNF

5:a  Anita Larsson / Kurt Larssaon FFP

6:a  Jonny Patron / Anita Rasmusson KÄR

7:a  Leif Skyltbäck / Eva Kärrstrand VÅS/FUR

8:a  Gunilla Simonsson / Lars-Åke Simonsson KNF

9:a  Siv Ekberg / Ulf Hoffert VÄS

10:a  Bernt Alexandersson / Maj-Britt Bergsten FFP 

 

Vårmixen 2017-03-05 i Ståhlhallen Halmstad.

Tävlingdled. Jack Nilsson. Domare Ronald Appelqvist.

Antal lag 36

Följande vann priser i tävlingen:
1:a  Kennet Johansson / Birgitta Olausson  VAR
2:a  Irene Svensson / Sven-Åke Svensson  KNF
3:a  Leif Lundqvist / Elna Johansson  KNF/ FFP
4:a  Inger Lövgren / Ove Lövgren  KÄR
5:a  Marianne Brorsson / Åke Jönsson  VÅS / FUR
6:a  Raimo Kutu / Elsie Johansson  KNF
7;a  Arne Wernebäck / Sol-Britt Jönsson  VÅS
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vårmixen 2016-03-06

Tävlingsled.Börje Eriksson. Domare Ronald Appelqvist.

Antal lag 48.

Följande vann priser i tävlingen:
1:a  Crister Jönsson / Jonna Jönsson  KNF
2:a  Tolvy Bengtsson / Lars-Åke Isaksson  PET
3:a  Oskar Bergman / Gunilla Petersson  WWI
4:a  Mona Blixt / Lars Uno Nilsson  WWI
5:a  Eleanor Johansson / Jörgen Nilsson  OBK
6:a  Gunnar Durenius / Monika Thulin  VÅS
7:a  Kennet Rohde / Ulla Rosén  VÅS
8:a  Bengt-Göran Ohlsson / Marianne Ohlsson  KLL
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårmixen anordnas söndagen den 8 mars 2015 i Ståhlhallen Halmstad

Anmäl på SBF online eller till Greta Eriksson på tel 0430-71731