Lucia Kul

2017 års Lucia Kul den 6 december i Ståhlhallen Halmstad.

Tävlingsledare Jack Nilsson. Domare Ronald Appelqvist. Antal deltagare 96.
De 10 bästa i tävlingen blev följande:
 
1:a  Ramio Kuru  KNF  65 p.
1:a  Yvonne Svensson  VÅS  65 p.
3:a  Leif Brag  FUR  63 p.
3:a  Anna-Lisa Oksa  FUR  63 p.
5:a  Romano  Percat  FFP  62 p.
5:a  Lars-Åke Simonsson  KNF  62 p. 
5:a  Sol-Britt Jönsson  VÅS  62 p.
5:a  Lars Undin  VÅS  62 p.
9:a  Evy Andersson  KOT  61 p.
9:a  Gösta Andersson  VÅS  61 p.
 

2016 års Lucia Kul den 7 december i Stålhallen Halmstad.

Anmäl på SBF online eller till Greta Eriksson på tel 0430-71731!
Tävlingsled. Jack Nilsson  Domare Ronald Appelqvist. Antal delt. 106
De 10 bästa i tävlingen blev följande:
 
1:a  Carles West   FFP
2:a  Wolf Karsten  KNF
3:a  Ulf Rane  SÖN
4;a  Jan-Anders Westman  FFP
5:a  Alf Mogren  FUR
6:a  Kaisa Albrektsson  TUL
7:a  Lars Gustavsson  TUL
8:a  Gunnar Engdahl  KOT
9:a  Lars Nilsson  TUL
10:a  Åke Larsson  VÅS
 
 

2015 års Lucia Kul äger rum den 9 december i Ståhlhallen Halmstad.

 
 

2014 års Lucia Kul äger rum den 10 december i Ståhlhallen Halmstad.

 

Medlemmar som skall medverka vid Lucia Kul den 10 Dec. 2014

Samlas kl. 7,30

Tävlingsledare: Börje Eriksson

Sekretariat: Stig Eliasson o.Börje Eriksson

Startavgifter: Börje Eriksson, Birgit Eliasson o. Stig Eliasson

Domare: Ronald Appelqvist

Mätdomare: Jack Nilsson

Kortutdelare: Birgit Eliasson o. Greta Eriksson

Lotterier: Greta Eriksson o. Birgit Eliasson

Säljare: Inga-Lill Olsson o. Rosie Hansson        

Köket: Greta Eriksson o. Gunnel Olsson                           

Glögg: Evy Andersson o. Gulli Larsson               

Jury: Arne Karlsson Vallås, Birgit Eliasson o. Knut Andersson Klotet