Lag DM 2015

Klubb Klotet             2015-02-07                                       2015-02-21

Motstånd.  Vunna Möten  Total Diff     Motstånd.   Vunna Möten   Total Diff                             

 Knuff 2           1                        -5              Söndrum           1                       -9

Varberg 1        1                        -20            Läjet                  1                      -10

Derome 1        2                         4              Falkenberg 1     1                      -14

Majgården       1                        2

Totalpoäng      5                       -19                                        3                      -33